Вовк Ольга Ігорівна

Постать Василя Каразіна в історіографії

2016

Вовк О. І. Постать Василя Каразіна в історіографії [Текст]: монографія / О. І. Вовк; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 327 с. - З автографом авт. - Бібліогр.: с. 253-295 (429 назв.). - Імен. покажч.: с.318-323. - Геогр. покажч.: с. 324-326.

К2-190080

У монографії проаналізовані історіографічні образи видатного громадського діяча, вченого та винахідника, засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна (1773-1842). Ці образи формувалися упродовж тривалого періоду в дореволюційній, радянській, сучасній українській, а також закордонній історіографії.

Для спеціалістів у галузі історіографії та біографістики, а також тих, хто цікавиться історією вітчизняної освіти, науки і культури, краєзнавців, інших представників гуманітарного знання.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання