Вовк Ольга Ігорівна

Постать Василя Каразіна в історіографії

2016

Вовк О. І. Постать Василя Каразіна в історіографії [Текст]: монографія / О. І. Вовк; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 327 с. - З автографом авт. - Бібліогр.: с. 253-295 (429 назв.). - Імен. покажч.: с.318-323. - Геогр. покажч.: с. 324-326.

К2-190080

У монографії проаналізовані історіографічні образи видатного громадського діяча, вченого та винахідника, засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна (1773-1842). Ці образи формувалися упродовж тривалого періоду в дореволюційній, радянській, сучасній українській, а також закордонній історіографії.

Для спеціалістів у галузі історіографії та біографістики, а також тих, хто цікавиться історією вітчизняної освіти, науки і культури, краєзнавців, інших представників гуманітарного знання.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання