Михайлюк Галина Олегівна

Право Європейського Союзу з комерційних позначень

2016

Михайлюк Г. О. Право Європейського Союзу з комерційних позначень [Текст]: монографія / Г. О. Михайлюк; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Київ: НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. - 325 с.

К2-190133

Розглянуто право Європейського Союзу з комерційних позначень. Надано порівняльний аналіз норм, що регулюють комерційні позначення (торговельні марки, географічні зазначення, комерційні найменування та доменні імена) у Франції', Великій Британії, Німеччині, Австрії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Португалії та Фінляндії. Здійснено дослідження міжнародних угод, директив та конвенцій, спеціального законодавства іноземних країн, судової практики України, держав-членів ЄС, Австралії, США, що надає можливість визначити тенденції та перспективи розвитку, а також забезпечення захисту прав на комерційні позначення в Україні.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, юристів-практиків, а також на широке коло фахівців з цивільного права.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання