Михайлюк Галина Олегівна

Право Європейського Союзу з комерційних позначень

2016

Михайлюк Г. О. Право Європейського Союзу з комерційних позначень [Текст]: монографія / Г. О. Михайлюк; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Київ: НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. - 325 с.

К2-190133

Розглянуто право Європейського Союзу з комерційних позначень. Надано порівняльний аналіз норм, що регулюють комерційні позначення (торговельні марки, географічні зазначення, комерційні найменування та доменні імена) у Франції', Великій Британії, Німеччині, Австрії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Португалії та Фінляндії. Здійснено дослідження міжнародних угод, директив та конвенцій, спеціального законодавства іноземних країн, судової практики України, держав-членів ЄС, Австралії, США, що надає можливість визначити тенденції та перспективи розвитку, а також забезпечення захисту прав на комерційні позначення в Україні.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, юристів-практиків, а також на широке коло фахівців з цивільного права.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Герасименко Олександр Іванович
Золотарев Леонид Михайлович
Біляшівський Микола Федотович
Шевченко Олена Олександрівна
Ківалов Сергій Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання