Парламентське право України

2007

Парламентське право України [Текст]: навч. посіб. / [Ярмиш О. Н., Марцеляк О. В., Коломієць Ю. М. та ін.]; за ред. О. Н. Ярмиша; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2007. - 498 с.

К2-190072

Поряд з помітними здобутками у розв'язанні проблем парламентаризму, в Україні досі відсутні дослідження, в яких, би комплексно розглядалися питання правового статусу та організації роботи. Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, а також народних депутатів України. Представлена книга, написана провідними фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, являє собою першу спробу такого комплексного опису. Сподіваємося, що вона викличе інтерес наукової громадськості, стане в нагоді студентам, слухачам, аспірантам й ад'юнктам юридичних вузів і факультетів, усім тим, хто цікавиться проблемами вітчизняного конституціоналізму.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання