Парламентське право України

2007

Парламентське право України [Текст]: навч. посіб. / [Ярмиш О. Н., Марцеляк О. В., Коломієць Ю. М. та ін.]; за ред. О. Н. Ярмиша; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2007. - 498 с.

К2-190072

Поряд з помітними здобутками у розв'язанні проблем парламентаризму, в Україні досі відсутні дослідження, в яких, би комплексно розглядалися питання правового статусу та організації роботи. Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, а також народних депутатів України. Представлена книга, написана провідними фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, являє собою першу спробу такого комплексного опису. Сподіваємося, що вона викличе інтерес наукової громадськості, стане в нагоді студентам, слухачам, аспірантам й ад'юнктам юридичних вузів і факультетів, усім тим, хто цікавиться проблемами вітчизняного конституціоналізму.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання