Парламентське право України

2007

Парламентське право України [Текст]: навч. посіб. / [Ярмиш О. Н., Марцеляк О. В., Коломієць Ю. М. та ін.]; за ред. О. Н. Ярмиша; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2007. - 498 с.

К2-190072

Поряд з помітними здобутками у розв'язанні проблем парламентаризму, в Україні досі відсутні дослідження, в яких, би комплексно розглядалися питання правового статусу та організації роботи. Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, а також народних депутатів України. Представлена книга, написана провідними фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, являє собою першу спробу такого комплексного опису. Сподіваємося, що вона викличе інтерес наукової громадськості, стане в нагоді студентам, слухачам, аспірантам й ад'юнктам юридичних вузів і факультетів, усім тим, хто цікавиться проблемами вітчизняного конституціоналізму.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання