Алєксєєнко Тетяна Федорівна

Сучасне сімейне виховання: концептуалізація ідей теорії та практики

2016

Алєксєєнко Т. Ф. Сучасне сімейне виховання: концептуалізація ідей теорії та практики [Текст]: монографія / Т. Ф. Алєксєєнко. - Умань: Жовтий О. О., 2016. - 436 с.

К2-190089

У монографії її нових методологічних позицій у концептній формі осмислено та; інтерпретовано соціально-педагогічні основи сучасного сімейного виховання у їх взаємозв'язку, розкрито та уточнено його категоріальне поле. Стан сімейного виховання у теорії і практиці розкривається як соціально-педагогічне явище та феномен, у вітчизняному та зарубіжному досвіді, у контексті різних парадигм, класифікацій, типологій та типологічних характеристик, особливостей батьківсько-дитячих взаємин, різних сімейних статусів і рольової поведінки; з урахуванням нових тенденцій у розвитку сім'ї, сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зміни стереотипів та вироблення нової філософії сімейного виховання. Також у монографії схарактеризовано трансформацію умов здійснення сучасного сімейного виховання у контексті структурних, мотиваційних, ціннісно-орієнтаційних, міжособистісних, процесуальних, субкультур них змін виховної діяльності, сімейного середовища і соціальних змін у суспільстві.

Рекомендовано для науковців, докторантів і студентів педагогічних університетів, соціальних працівників і соціальних педагогів, інших фахівців, діяльність яких спрямована на оптимізацію сімейного виховання.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання