Алєксєєнко Тетяна Федорівна

Сучасне сімейне виховання: концептуалізація ідей теорії та практики

2016

Алєксєєнко Т. Ф. Сучасне сімейне виховання: концептуалізація ідей теорії та практики [Текст]: монографія / Т. Ф. Алєксєєнко. - Умань: Жовтий О. О., 2016. - 436 с.

К2-190089

У монографії її нових методологічних позицій у концептній формі осмислено та; інтерпретовано соціально-педагогічні основи сучасного сімейного виховання у їх взаємозв'язку, розкрито та уточнено його категоріальне поле. Стан сімейного виховання у теорії і практиці розкривається як соціально-педагогічне явище та феномен, у вітчизняному та зарубіжному досвіді, у контексті різних парадигм, класифікацій, типологій та типологічних характеристик, особливостей батьківсько-дитячих взаємин, різних сімейних статусів і рольової поведінки; з урахуванням нових тенденцій у розвитку сім'ї, сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зміни стереотипів та вироблення нової філософії сімейного виховання. Також у монографії схарактеризовано трансформацію умов здійснення сучасного сімейного виховання у контексті структурних, мотиваційних, ціннісно-орієнтаційних, міжособистісних, процесуальних, субкультур них змін виховної діяльності, сімейного середовища і соціальних змін у суспільстві.

Рекомендовано для науковців, докторантів і студентів педагогічних університетів, соціальних працівників і соціальних педагогів, інших фахівців, діяльність яких спрямована на оптимізацію сімейного виховання.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання