Гриневич Людмила Володимирівна

Регулювання структурного безробіття на ринку праці

2015

Гриневич Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці [Текст]: монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. - Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 194 с.

К2-190161

Досліджено теоретико-методичні підходи до регулювання структурного безробіття на ринку праці. Розглянуто питання аналітичного забезпечення оцінювання рівня структурного безробіття в державі: визначено пріоритетні чинники впливу на рівень структурного безробіття та методичний підхід до його якісного оцінювання, методологічний підхід до розроблення напрямів регулювання структурного безробіття на ринку праці та організаційне забезпечення його реалізації.

Рекомендовано для наукових і практичних фахівців, які займаються проблемами регулювання структурного безробіття, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання