Гриневич Людмила Володимирівна

Регулювання структурного безробіття на ринку праці

2015

Гриневич Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці [Текст]: монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. - Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 194 с.

К2-190161

Досліджено теоретико-методичні підходи до регулювання структурного безробіття на ринку праці. Розглянуто питання аналітичного забезпечення оцінювання рівня структурного безробіття в державі: визначено пріоритетні чинники впливу на рівень структурного безробіття та методичний підхід до його якісного оцінювання, методологічний підхід до розроблення напрямів регулювання структурного безробіття на ринку праці та організаційне забезпечення його реалізації.

Рекомендовано для наукових і практичних фахівців, які займаються проблемами регулювання структурного безробіття, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання