Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика

2016

Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика [Текст]: монографія / [І. Г. Абрамова, В. В. Березенко, І. С. Бондаренко та ін.; за заг. ред. В. М. Манакіна; відп. ред. В. В. Березенко]; Запоріз. нац. ун-т, Ф-т журналістики. - Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2016. - 331 с.

К2-190139

Колективну монографію присвячено розгляду теоретичних засад та практичних аспектів використання прикладних соціально-комунікаційних технологій. Представлено аналіз соціально-комунікаційних технологій в галузі PR та реклами, технологій конструювання реальності в ЗМІ.
Адресовано науковцям, аспірантам, викладачам і студентам, усім, хто цікавиться проблемами соціально-комунікаційних технологій.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання