Легеза Євген Олександрович

Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова

2016

Легеза Є. О. Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова [Текст]: монографія / Є. О. Легеза; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя: Гельветика, 2016. - 451 с.

К2-190071

Монографія присвячена дослідженню концепції публічних послуг (адміністративно-правова складова). Проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо надання публічних послуг: історіографія дослідження, поняття, види, генеза нормативного закріплення, класифікація, система, принципи та суб'єкти. Визначено процедуру та гарантії забезпечення законності надання публічних послуг. Розглянуто міжнародні та закордоні виміри правового регулювання надання публічних послуг. Запропоновано основні положення концепції публічних послуг в Україні та шляхи розв'язання проблем, що існують у цій сфері.

Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Донцов Дмитро Іванович
Кленсі Том
Хитра Олена Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання