Управління фармацією

2016

Управління фармацією [Текст]: базовий підруч. для провізорів-інтернів і слухачів системи післядиплом. освіти спеціалістів фармації / [В. М. Толочко, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова та ін.]; за ред. В. М. Толочка; Нац. фармац. ун-т . - Харків: НФАУ: Золоті сторінки, 2016. - 495 с.

К3-62910

Розглядаються основні теоретичні положення і навчальні завдання з організації охорони здоров'я, психологічних аспектів і структури управління фармацевтичною службою, організаційною культурою фармацевтичних закладів, обігу лікарських засобів І виробів медичного призначення, розподілу і розміщення товару, кредитних відносин та Інвестиційних рішень, цінової політики, післядипломної підготовки спеціалістів фармації, постачання медичного майна формуванням і закладам Державної служби медицини катастроф України, комп'ютерного забезпечення управління, управлінського обліку та аудиту в фармацевтичних закладах.

Для провізорів-інтернів та слухачів системи післядипломної освіти спеціалістів фармації.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання