Управління фармацією

2016

Управління фармацією [Текст]: базовий підруч. для провізорів-інтернів і слухачів системи післядиплом. освіти спеціалістів фармації / [В. М. Толочко, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова та ін.]; за ред. В. М. Толочка; Нац. фармац. ун-т . - Харків: НФАУ: Золоті сторінки, 2016. - 495 с.

К3-62910

Розглядаються основні теоретичні положення і навчальні завдання з організації охорони здоров'я, психологічних аспектів і структури управління фармацевтичною службою, організаційною культурою фармацевтичних закладів, обігу лікарських засобів І виробів медичного призначення, розподілу і розміщення товару, кредитних відносин та Інвестиційних рішень, цінової політики, післядипломної підготовки спеціалістів фармації, постачання медичного майна формуванням і закладам Державної служби медицини катастроф України, комп'ютерного забезпечення управління, управлінського обліку та аудиту в фармацевтичних закладах.

Для провізорів-інтернів та слухачів системи післядипломної освіти спеціалістів фармації.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання