Ананко Ірина Миколаївна

Проектування логістичних систем

2016

Ананко І. М. Проектування логістичних систем [Текст]: навч. посіб. / І. М. Ананко; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харьков: ХНАДУ, 2016. - 239 с.: іл.

К3-62903

У навчальному посібнику в концептуальному вигляді розглядаються теоретичні засади та методичні рекомендації щодо управління логістичними потоками, оптимізації витрат та підвищення ефективності надання транспортних та супутніх послуг на підставі використання сучасних методів та інструментів проектування логістичних систем у практичній діяльності підприємств. Викладено основні аспекти використання логістичного підходу до управління потоками сучасних підприємств. Особливу увагу приділено ролі підприємств транспортної галузі у формуванні ланцюгів постачань і логістичних систем.

Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (автомобільний транспорт)», аспірантів, викладачів, менеджерів-економістів, а також усіх, хто працює у сфері логістики чи цікавиться проблемами її розвитку.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у квітні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання