Ковальчук Андрій Трохимович

Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії

2016

Ковальчук А. Т. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії [Текст] / Андрій Ковальчук. - Київ: Знання, 2016. - 318 с., 8 с. іл.

К2-190654

Пропонована книга — одне із перших науково-практичних досліджень в Україні проблем боротьби з відмиванням брудних грошей і капіталів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення, які залишаються особливо загрозливим явищем як у національних, так і у глобальних масштабах. Запобігання й ефективна протидія цим процесам — загальнодержавне завдання, яке можна успішно вирішувати лише в тісній співпраці та взаємодії з міжнародними організаціями. Особлива роль у цій роботі належить підрозділу фінансової розвідки — Державній службі фінансового моніторингу України. Набутий досвід роботи дає під¬стави автору сформулювати наукові й практичні узагальнення та рекомендації щодо ефективного запобігання і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним (у тому числі корупційним) шляхом, які можуть допомогти вдосконалити механізми дієвої боротьби з відмиванням брудного капіталу та тіньових доходів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання