Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології

2017

Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології [Текст]: навч.-метод. посіб. для студентів стомат. ф-тів ВНЗ МОЗ України / Я. П. Нагірний [та ін.]; Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи. - Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2017. - 102 с.: іл.

К2-190646

Матеріали, викладені в книзі, відповідають програмі навчальної дисципліни «Хірургічна стоматологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. На основі спостережень викладання даної дисципліни колектив авторів - викладачів кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» - розробив навчально-методичний посібник, яким можуть користуватися студент, лікар-інтерн та хірург-стоматолог. У ньому представлені власні ілюстрації, які допоможуть студентам досконало засвоїти наведений матеріал.

Маємо надію, що пропоноване видання допоможе студентам досконало оволодіти практичними навичками, які знадобляться в практичній роботі за фахом.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання