Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології

2017

Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології [Текст]: навч.-метод. посіб. для студентів стомат. ф-тів ВНЗ МОЗ України / Я. П. Нагірний [та ін.]; Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи. - Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2017. - 102 с.: іл.

К2-190646

Матеріали, викладені в книзі, відповідають програмі навчальної дисципліни «Хірургічна стоматологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. На основі спостережень викладання даної дисципліни колектив авторів - викладачів кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» - розробив навчально-методичний посібник, яким можуть користуватися студент, лікар-інтерн та хірург-стоматолог. У ньому представлені власні ілюстрації, які допоможуть студентам досконало засвоїти наведений матеріал.

Маємо надію, що пропоноване видання допоможе студентам досконало оволодіти практичними навичками, які знадобляться в практичній роботі за фахом.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання