Фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами

2016

Фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами [Електронний ресурс]: монографія / [Хвесик М. А., Бистряков І. К., Лицур І. М. та ін.]; за заг. ред. М. А. Хвесика; Нац. акад. наук України, Держ. установа ''Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку''. - Електрон. текстові дані. - Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-RW).

Х3-3495

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання