Формування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів

2016

Формування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів [Електронний ресурс]: монографія / [М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ш. І. Ібатуллін та ін.]; за заг. ред. В. А. Голяна; Нац. акад. наук України, Держ. установа ''Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку''. - Електрон. текстові дані. - Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. - 1 електрон. опт. диск (DVD-RW).

Х3-3497

Систем. требования: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання