Богданов Вячеслав Леонідович

Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла

2016

Богданов В. Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. Л. Богданов, Я. О. Жук, О. С. Богданова; Нац. акад. наук України, Від-ня цільової підгот. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Навч. електрон. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Київ: Академперіодика, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Х3-3503

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання