Богданов Вячеслав Леонідович

Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла

2016

Богданов В. Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. Л. Богданов, Я. О. Жук, О. С. Богданова; Нац. акад. наук України, Від-ня цільової підгот. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Навч. електрон. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Київ: Академперіодика, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Х3-3503

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання