Практикум з медсестринства в хірургії

2017

Практикум з медсестринства в хірургії [Текст]: практикум для підгот. студентів мед. училищ, коледжів та ін-тів медсестринства / Сабадишин Р. О. [та ін.]. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 356 с.: іл. - Назва паліт.: Медсестринство в хірургії.

К5-25982

При поданні практичного матеріалу одна з ряду подібних алгоритмічних інструкцій описується детально, у вигляді повного технологічного процесу її виконання, інші - скорочено, з метою уникнення перенавантаження посібника типовою одноманітною інформацію.

Посібник ''Практикум з клінічного медсестринства в хірургії'' призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації і створений відповідно до навчальної програми з дисципліни ''Медсестринство в хірургії'', затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України для спеціальності ''Сестринська справа''.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання