Кулинич Ольга Павлівна

Захист права приватної власності на землю: цивільно-правові аспекти

2016

Кулинич О. П. Захист права приватної власності на землю: цивільно-правові аспекти [Текст]: монографія / О. П. Кулинич; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Вінниця: Рогальська І. О., 2016. - 230 с.

К2-190692

Монографія присвячена актуальним питанням цивільно-правового захисту права приватної власності на земельні ділянки в Україні. Досліджуються поняття земельної ділянки як об'єкта права приватної власності в правовій доктрині та законодавстві України. Аналізується зміст права приватної власності на земельні ділянки як об'єкт цивільно-правового захисту. Визначаються особливості цивільно-правового способу захисту права приватної' власності на земельні ділянки в контексті земельно-реєстраційної реформи в Україні. Аналізується становлення законодавства про цивільно-правовий захист права приватної власності на землю в Україні та його сучасний стан.

Досліджується правова природа таких цивільно-правових способів захисту права приватної власності на земельні ділянки як визнання права приватної власності на земельні ділянки, витребування земельної ділянки із чужого незаконного володіння (віндикація), усунення перешкод у корегуванні та розпорядженні земельною ділянкою, що не пов'язані із позбавленням володіння нею (негаторний позов), відшкодування шкоди завданої приватному власнику земельної ділянки. Розглядаються проблеми застосування визнання недійсним акту органу влади, який порушує права власника земельної ділянки, як особливого способу захисту права приватної власності на земельні ділянки.

Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, політиків, державних службовців, активістів громадських організацій, студентів юридичних та аграрних вузів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання