Посвістак Олеся Анатоліївна

Теоретико-історичні основи психології сім'ї

2017

Посвістак О. А. Теоретико-історичні основи психології сім'ї [Текст]: [монографія] / Посвістак О. А. - Хмельницький: ХНУ, 2017. - 402 с.

К2-190736

Визначені теорєтикоі-сторичні основи психології сім'ї як галузі наукових знань. Проаналізовані історичні передумови становлення психології сім'ї, розкрита роль міждисциплінарних досліджень у становленні психології сім'ї. Висвітлена розробка проблем психології сім'ї в основних школах психології.

Для фахівців у галузі історії психології, психології сім'ї, суміжних дисциплін, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання