Посвістак Олеся Анатоліївна

Теоретико-історичні основи психології сім'ї

2017

Посвістак О. А. Теоретико-історичні основи психології сім'ї [Текст]: [монографія] / Посвістак О. А. - Хмельницький: ХНУ, 2017. - 402 с.

К2-190736

Визначені теорєтикоі-сторичні основи психології сім'ї як галузі наукових знань. Проаналізовані історичні передумови становлення психології сім'ї, розкрита роль міждисциплінарних досліджень у становленні психології сім'ї. Висвітлена розробка проблем психології сім'ї в основних школах психології.

Для фахівців у галузі історії психології, психології сім'ї, суміжних дисциплін, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання