Харченко Володимир Петрович

Прийняття рішень в соціотехнічних системах

2016

Харченко В. П. Прийняття рішень в соціотехнічних системах [Текст]: монографія / В. П. Харченко, Т. Ф. Шмельова, Ю. В. Сікірда; Нац. авіац. ун-т. - Київ: НАУ, 2016. - 307 с.: іл.

К2-190705

У монографії проведено системний аналіз та формалізовано фактори, що впливають на діяльність операторів соцїотехнічної системи. Надано детерміновані, стохастичні, нейромережеві, марковські, GERT-моделі прийняття рішень оператором соціотехнічної системи з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів з практичними рекомендаціями для розрахунку відповідних моделей. Наведено оцінку впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища менеджменту авіапідприємства на діяльність операторів соціотехнічної системи.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання