Харченко Володимир Петрович

Прийняття рішень в соціотехнічних системах

2016

Харченко В. П. Прийняття рішень в соціотехнічних системах [Текст]: монографія / В. П. Харченко, Т. Ф. Шмельова, Ю. В. Сікірда; Нац. авіац. ун-т. - Київ: НАУ, 2016. - 307 с.: іл.

К2-190705

У монографії проведено системний аналіз та формалізовано фактори, що впливають на діяльність операторів соцїотехнічної системи. Надано детерміновані, стохастичні, нейромережеві, марковські, GERT-моделі прийняття рішень оператором соціотехнічної системи з урахуванням впливу індивідуальних і соціальних факторів з практичними рекомендаціями для розрахунку відповідних моделей. Наведено оцінку впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища менеджменту авіапідприємства на діяльність операторів соціотехнічної системи.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання