Бізнес-планування та аудит екологічних проектів

2015

Бізнес-планування та аудит екологічних проектів [Текст]: навч. посіб. / [С. В. Князь, Я. С. Богів, М. Т. Бець та ін.]; за ред. С. В. Князя; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 367 с.

К3-62025

Висвітлено процеси формування, оцінювання та аудиту екологічних проектів і розроблення управлінських рішень, спрямованих на реалізацію моніторингу бізнес-планів цих проектів для формування конкурентних позицій підприємства на ринку. Зокрема, подано характеристику бізнес-планування у системі екологічного менеджменту підприємства, характеризовано бізнес-ідею як інноваційну основу екологічного проекту. Висвітлено особливості аудиту бізнес-плану екологічного проекту, ринку екологічних товарів та послуг, енергозбережних технологій у системі бізнес-планування еколого-інноваційної діяльності.
Навчальний посібник істотно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, формує основу для подальшого поглибленого вивчення явищ у сфері бізнес-планування та аудиту екологічних проектів і буде корисним для викладачів, студентів, науковців та спеціалістів-практиків, що вирішують проблеми, пов'язані з тематикою навчального видання.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання