Бізнес-планування та аудит екологічних проектів

2015

Бізнес-планування та аудит екологічних проектів [Текст]: навч. посіб. / [С. В. Князь, Я. С. Богів, М. Т. Бець та ін.]; за ред. С. В. Князя; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 367 с.

К3-62025

Висвітлено процеси формування, оцінювання та аудиту екологічних проектів і розроблення управлінських рішень, спрямованих на реалізацію моніторингу бізнес-планів цих проектів для формування конкурентних позицій підприємства на ринку. Зокрема, подано характеристику бізнес-планування у системі екологічного менеджменту підприємства, характеризовано бізнес-ідею як інноваційну основу екологічного проекту. Висвітлено особливості аудиту бізнес-плану екологічного проекту, ринку екологічних товарів та послуг, енергозбережних технологій у системі бізнес-планування еколого-інноваційної діяльності.
Навчальний посібник істотно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, формує основу для подальшого поглибленого вивчення явищ у сфері бізнес-планування та аудиту екологічних проектів і буде корисним для викладачів, студентів, науковців та спеціалістів-практиків, що вирішують проблеми, пов'язані з тематикою навчального видання.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання