Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)

2017

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) [Електронний ресурс]: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження І. Г. Герцена 27-28 квіт. 2017 р.: тези доп. / Одес. нац. мед. ун-т; [голов. ред. В. М. Запорожан]. - Електрон. вид. на компакт-диску. - Електрон. текстові дані. - Одеса: ОНМУ, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3511

Систем. вимоги: Windows XP; Acrobat Reader 4.0; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання