Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)

2017

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) [Електронний ресурс]: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження І. Г. Герцена 27-28 квіт. 2017 р.: тези доп. / Одес. нац. мед. ун-т; [голов. ред. В. М. Запорожан]. - Електрон. вид. на компакт-диску. - Електрон. текстові дані. - Одеса: ОНМУ, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3511

Систем. вимоги: Windows XP; Acrobat Reader 4.0; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання