Якість та безпека товарів народного споживання

2016

Якість та безпека товарів народного споживання [Електронний ресурс]: матеріали I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 7 груд. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'', Білорус. торгово-екон. ун-т спожив. кооперації, Азербайдж. ун-т кооперації. - Електрон. текстові дані. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (DVD-R).

Х3-3510

Систем. вимоги: Windows XP та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання