Якість та безпека товарів народного споживання

2016

Якість та безпека товарів народного споживання [Електронний ресурс]: матеріали I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 7 груд. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'', Білорус. торгово-екон. ун-т спожив. кооперації, Азербайдж. ун-т кооперації. - Електрон. текстові дані. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (DVD-R).

Х3-3510

Систем. вимоги: Windows XP та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання