Якість та безпека товарів народного споживання

2016

Якість та безпека товарів народного споживання [Електронний ресурс]: матеріали I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 7 груд. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'', Білорус. торгово-екон. ун-т спожив. кооперації, Азербайдж. ун-т кооперації. - Електрон. текстові дані. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 1 електрон. опт. диск (DVD-R).

Х3-3510

Систем. вимоги: Windows XP та вище; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
Макушев, Петро Васильович
Предместніков, Олег Гарійович
Кирієнко, Олександр Юрійович
В. А. Куліш, В. Т. Вовк, Г. А. Можаровська та ін.
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання