Народна освіта

2007

Народна освіта [Електронний ресурс]: електрон. фахове вид. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Комунал. вищ. навч. закл. Київ. обл. ради ''Акад. неперерв. освіти'', Міжнар. освіт. фонд ім. Ярослава Мудрого. - Електрон. текстові дані. - Біла Церква: Акад. неперерв. освіти, 2007 -

Х3-3514

Систем вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер; zip-папка.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання