Народна освіта

2007

Народна освіта [Електронний ресурс]: електрон. фахове вид. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Комунал. вищ. навч. закл. Київ. обл. ради ''Акад. неперерв. освіти'', Міжнар. освіт. фонд ім. Ярослава Мудрого. - Електрон. текстові дані. - Біла Церква: Акад. неперерв. освіти, 2007 -

Х3-3514

Систем вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер; zip-папка.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання