Луцький Роман Петрович

Позитивне право у сучасних наукових реаліях

2016

Луцький Р. П. Позитивне право у сучасних наукових реаліях [Текст]: монографія / Луцький Роман Петрович; Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. - Львів: Сполом, 2016. - 411 с.

К2-191063

Досліджено теоретико-правові засади функціювання та розвитку позитивного права. На основі аналізу джерельної бази та літератури розглянуто особливості призначення позитивного права, які полягають в тому, що останнє не закріплює у своїх нормах свободу, рівність та справедливість, а лише визначає конкретні межі та міру цих понять.

Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів і усіх, хто цікавиться актуальними проблемами функціювання та розвитку позитивного права.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання