Луцький Роман Петрович

Позитивне право у сучасних наукових реаліях

2016

Луцький Р. П. Позитивне право у сучасних наукових реаліях [Текст]: монографія / Луцький Роман Петрович; Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. - Львів: Сполом, 2016. - 411 с.

К2-191063

Досліджено теоретико-правові засади функціювання та розвитку позитивного права. На основі аналізу джерельної бази та літератури розглянуто особливості призначення позитивного права, які полягають в тому, що останнє не закріплює у своїх нормах свободу, рівність та справедливість, а лише визначає конкретні межі та міру цих понять.

Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів і усіх, хто цікавиться актуальними проблемами функціювання та розвитку позитивного права.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання