Федірко Олександр Анатолійович

Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС

2017

Федірко О. А. Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС [Текст]: монографія / О. А. Федірко; Держ. вищ. навч. закл. ''Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана''. - Київ: КНЕУ, 2017. - 532 с.

К2-191049

У монографії обґрунтовано методологічні засади та еволюцію сучасної парадигми локалізації інноваційного розвитку. Досліджено передумови, тендеінції та механізми локалізації інноваційної бізнес-діяльності у Європейському Союзі. На основі емпіричного аналізу інноваційних систем держав-учасниць ЄС синтезовано типові моделі національної інноваційної політики та ідентифіковано переваги їх імплементації на регіональному і локальному рівнях.

Видання призначене для державних службовців, бізнесаналітиків, практиків, економістів-міжнародіників, науковців, викладачів, аспірантів, і студентів економічних спеціальностей.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
Макушев, Петро Васильович
Предместніков, Олег Гарійович
Кирієнко, Олександр Юрійович
В. А. Куліш, В. Т. Вовк, Г. А. Можаровська та ін.
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання