Федірко Олександр Анатолійович

Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС

2017

Федірко О. А. Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС [Текст]: монографія / О. А. Федірко; Держ. вищ. навч. закл. ''Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана''. - Київ: КНЕУ, 2017. - 532 с.

К2-191049

У монографії обґрунтовано методологічні засади та еволюцію сучасної парадигми локалізації інноваційного розвитку. Досліджено передумови, тендеінції та механізми локалізації інноваційної бізнес-діяльності у Європейському Союзі. На основі емпіричного аналізу інноваційних систем держав-учасниць ЄС синтезовано типові моделі національної інноваційної політики та ідентифіковано переваги їх імплементації на регіональному і локальному рівнях.

Видання призначене для державних службовців, бізнесаналітиків, практиків, економістів-міжнародіників, науковців, викладачів, аспірантів, і студентів економічних спеціальностей.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання