Федірко Олександр Анатолійович

Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС

2017

Федірко О. А. Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС [Текст]: монографія / О. А. Федірко; Держ. вищ. навч. закл. ''Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана''. - Київ: КНЕУ, 2017. - 532 с.

К2-191049

У монографії обґрунтовано методологічні засади та еволюцію сучасної парадигми локалізації інноваційного розвитку. Досліджено передумови, тендеінції та механізми локалізації інноваційної бізнес-діяльності у Європейському Союзі. На основі емпіричного аналізу інноваційних систем держав-учасниць ЄС синтезовано типові моделі національної інноваційної політики та ідентифіковано переваги їх імплементації на регіональному і локальному рівнях.

Видання призначене для державних службовців, бізнесаналітиків, практиків, економістів-міжнародіників, науковців, викладачів, аспірантів, і студентів економічних спеціальностей.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання