Інновінг в туризмі

2016

Інновінг в туризмі [Текст]: монографія / [А. А. Мазаракі, С. В. Мельниченко, Г. І. Михайліченко та ін.]; за ред. А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ: КНТЕУ, 2016. - 531 с.: іл.

К3-63016

У монографії викладено теоретико-методологічні засади інновінгу в туризмі, розкрито генезу інноваційних теорій, визначено напрями трансформації' процесів управління і гармонійного розвитку туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особливості формування інноваційних стратегій туристичних підприємств. Проведено структурний аналіз інноваційного розвитку туризму як сфери діяльності, складових інноваційного процесу та динаміки нововведень в туризмі, структурно-інституціональний аналіз ринку туристичних послуг. Визначено заходи мотивації інноваційної активності, оновлення і модернізації технологічних процесів підприємств туристичної індустрії, дієвість інвестиційної політики та потенціал інноваційного розвитку підприємств туризму.

Видання призначено для науковців, викладачів, працівників туристичної сфери і тих, хто цікавиться питаннями інноватики туризму.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
Макушев, Петро Васильович
Предместніков, Олег Гарійович
Кирієнко, Олександр Юрійович
В. А. Куліш, В. Т. Вовк, Г. А. Можаровська та ін.
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання