Семендяк Вадим Михайлович

Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України: теорія і практика

2017

Семендяк В. М. Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України: теорія і практика [Текст]: [монографія] / В. М. Семендяк; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. - 148 c.

К2-191205

У монографії розглянуто еволюцію зародження та розвитку векселя як платіжного документа. Здійснено цілісний аналіз зарубіжного досвіду використання вексельних операцій та його адаптації до сучасних вітчизняних умов господарювання сільськогосподарських підприємств. Охарактеризовано вексельні розрахунки та їх роль у фінансово-кредитному забезпеченні розвитку аграрного сектору та сільськогосподарських підприємств України. Розроблено напрями удосконалення механізму забезпечення функціонування вексельних розрахунків.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Хрящевська, Людмила Михайлівна
Соловьев, Станислав Николаевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання