Архітектурна спадщина Східної України (Донецька, Луганська області)

2017

Архітектурна спадщина Східної України (Донецька, Луганська області) [Текст] : до історії архітектури Донец. краю за наук.-техн. док. Метод. фонду ф-ту архітектури, дизайну та образотвор. мистецтва / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [авт.-упоряд.: В. Є. Новгородов, О. В. Балишева, Д. М. Вітченко; кер. вид. проекту В. М. Бабаєв; наук. ред. Т. Д. Рищенко]. - Харків: Золоті сторінки, 2017. - 53, [2] с.: іл.

К2-191301

У виданні йдеться про обласні та районні центри Східної України — Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Луганськ, міста Дебальцеве, Дружківка, Сбвєродонецьк, Слов'янськ й такі знайомі тепер усій країні назви селищ — Старий Айдар, Селезнівка, Стрілецьке, Тишківка. Анотовані у стислій формі архівні описи НТД пам'яток архітектури, розташованих у цьому регіоні, допоможуть як обізнаному досліднику-архітектору, будівельнику, так і пересічному українському громадянину, небайдужому до подій сьогодення на Донбасі, ознайомитися з історією будівництва та відновлення його окремих споруд у 1927-2011 pp., згадати прізвища архітекторів, авторів-розробників та в цілому сприятимуть вирішенню проблем збереження та реставрації пам'яток архітектури, історичного і культурного надбання цього краю.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання