Архітектурна спадщина Східної України (Донецька, Луганська області)

2017

Архітектурна спадщина Східної України (Донецька, Луганська області) [Текст] : до історії архітектури Донец. краю за наук.-техн. док. Метод. фонду ф-ту архітектури, дизайну та образотвор. мистецтва / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; [авт.-упоряд.: В. Є. Новгородов, О. В. Балишева, Д. М. Вітченко; кер. вид. проекту В. М. Бабаєв; наук. ред. Т. Д. Рищенко]. - Харків: Золоті сторінки, 2017. - 53, [2] с.: іл.

К2-191301

У виданні йдеться про обласні та районні центри Східної України — Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Луганськ, міста Дебальцеве, Дружківка, Сбвєродонецьк, Слов'янськ й такі знайомі тепер усій країні назви селищ — Старий Айдар, Селезнівка, Стрілецьке, Тишківка. Анотовані у стислій формі архівні описи НТД пам'яток архітектури, розташованих у цьому регіоні, допоможуть як обізнаному досліднику-архітектору, будівельнику, так і пересічному українському громадянину, небайдужому до подій сьогодення на Донбасі, ознайомитися з історією будівництва та відновлення його окремих споруд у 1927-2011 pp., згадати прізвища архітекторів, авторів-розробників та в цілому сприятимуть вирішенню проблем збереження та реставрації пам'яток архітектури, історичного і культурного надбання цього краю.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у червні 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання