Гоц Володимир Іванович

Бетони і будівельні розчини

2016

Гоц В. І. Бетони і будівельні розчини [Текст]: підруч. [для ВНЗ] / В. І. Гоц, В. В. Павлюк, П. С. Шилюк; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - [2-ге вид., допов. і перероб.]. - Київ: Основа, 2016. - 567 с., [1] арк. схема: іл.

К4-25669

У підручнику розглянуто класифікацію, властивості, методи випробування і контролю, методики розрахунку складу, технологічні параметри виробництва та галузі застосування в будівництві бетонів, будівельних розчинів та сумішей будівельних сухих модифікованих, На-ведена інформація про особливості технології бетонів, будівельних розчинів та сумішей будівельних сухих модифікованих. Висвітлені сучасні уявлення про фізично-хімічні процеси структуроутворення бетонів і будівельних розчинів і технологічні методи керування ними. Відображено сучасний стан і рівень технології, напрями і рішення автоматизації виробництва бетонних сумішей, будівельних розчинів та сумішей будівельних сухих модифікованих, Розглянуто проблеми підвищення стійкості й довговічності бетону в умовах дії агресивних середовищ та особливостей експлуатації виробів і конструкцій.

За консультативну допомогу в роботі над підрозділами 4.1 «Лужні цементи» та 9.6 «Лужні бетони» автори висловлюють щиру подяку старшому науковому співробітнику, кандидату технічних наук ДНДІВМ ім. В. Д. Глуховського О. М. Петропавловському,

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладі» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за професійним спрямуванням будівельної галузі «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», а також аспірантів, наукових співробітників та інженерів галузі.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання