Гідравліка

2015

Гідравліка [Текст]: [підруч. для підгот. фахівців ОКР ''Бакалавр'' напряму 6.100102 ''Процеси, машини та обладнання агропром. вир-ва'' в аграр. ВНЗ II-IV рівнів акредитації] / Дідур В. А., Журавель Д. П., Палішкін М. А. та ін.; за ред. В. А. Дідура . - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 622 с.: іл.

К2-184307

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами підручника викладені основи загальної гідравліки та її інженерні додатки, призначені для студентів інженерних спеціальностей агротехнічних вузів. Викладені загальні питання теорії рівноваги і руху рідини, а також методи гідравлічного розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Розглянуто конструкцію та принцип дії лопатевих насосів, об'ємних гідромашин. Подані методи розрахунку і способи вибору елементів гідравлічних приводів, що входять до них.
Підручник може бути використаний фахівцями проектних організацій при розробці проектів гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та меліорації, а також при проектуванні та використанні гідропневмоприводів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання