Гідравліка

2015

Гідравліка [Текст]: [підруч. для підгот. фахівців ОКР ''Бакалавр'' напряму 6.100102 ''Процеси, машини та обладнання агропром. вир-ва'' в аграр. ВНЗ II-IV рівнів акредитації] / Дідур В. А., Журавель Д. П., Палішкін М. А. та ін.; за ред. В. А. Дідура . - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 622 с.: іл.

К2-184307

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами підручника викладені основи загальної гідравліки та її інженерні додатки, призначені для студентів інженерних спеціальностей агротехнічних вузів. Викладені загальні питання теорії рівноваги і руху рідини, а також методи гідравлічного розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Розглянуто конструкцію та принцип дії лопатевих насосів, об'ємних гідромашин. Подані методи розрахунку і способи вибору елементів гідравлічних приводів, що входять до них.
Підручник може бути використаний фахівцями проектних організацій при розробці проектів гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та меліорації, а також при проектуванні та використанні гідропневмоприводів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання