Основи краєзнавства

2016

Основи краєзнавства [Текст]: підруч. для студентів ВНЗ / [О. П. Гончаров, С. М. Куделко, О. Г. Павлова та ін.]; за заг. ред. О. П. Реєнта; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. спілка краєзнавців України. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 275 с.

К2-191545

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей, містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства. Авторський колектив з урахуванням результатів найновіших наукових досліджень приділив увагу висвітленню науково-методологічних засад краєзнавства, історії розвитку науки, головних напрямів у структурі краєзнавства та впливу краєзнавчих знань на патріотичне виховання молодого покоління. У додатках вміщено навчально-методичний та хрестоматійний матеріал із дисципліни «Основи краєзнавства».

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання