Основи краєзнавства

2016

Основи краєзнавства [Текст]: підруч. для студентів ВНЗ / [О. П. Гончаров, С. М. Куделко, О. Г. Павлова та ін.]; за заг. ред. О. П. Реєнта; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. спілка краєзнавців України. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 275 с.

К2-191545

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей, містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства. Авторський колектив з урахуванням результатів найновіших наукових досліджень приділив увагу висвітленню науково-методологічних засад краєзнавства, історії розвитку науки, головних напрямів у структурі краєзнавства та впливу краєзнавчих знань на патріотичне виховання молодого покоління. У додатках вміщено навчально-методичний та хрестоматійний матеріал із дисципліни «Основи краєзнавства».

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання