Матвєєва Тетяна Степанівна

Український роман другої половини ХІХ століття: модель світу, жанрові трансформації

2016

Матвєєва Тетяна Степанівна. Український роман другої половини ХІХ століття: модель світу, жанрові трансформації [Текст]: [монографія] / Т. С. Матвєєва; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 419 с.

К2-191507

Досліджено як цілісність витворену українським романним дискурсом другої половини ХІХ ст. модель світу-віддзеркалення обєктивних-історичних, суспільно-політичних, культурно-мистецьких засад існування соціуму й суб'єктивних інтенцій авторів.

Аналіз здійснено виходячи зі специфіки вияву провідної тенденції розвитку літератури — гомоцентризації, яка в зазначений період оприявнювалася в українській великій епіці переважно посередництвом бінарної опозиції відчуження (від себе, роду, батьківщини, нації, ідеалів, історії, віри тощо) / повернення (поодинокі випадки).

Наголошено на особливостях функціонування часових і просторових координат моделі світу; відповідно, втрата лінеарності, хрономозаїчнісгь, безчасся; вертикальні й горизонтальні просторові антиномії, деномінація й деформація простору, реального та уявного.

Обґрунтовано причини й простежено динаміку трансформацій жанрових форм українського роману другої половини ХІХ ст., пояснено специфіку міжжанрової взаємодії (роман — епопея, роман — новела), виділено дотичні до роману жанрові утворення — «згорнутий» роман, перехідна між повістю й романом форма.

Для науковців, викладачів-філологів, студентів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання