Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації

2017

Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації [Текст] / [ГО ''Харків. правозахис. група'']; [упоряд., вступ. ст. О. М. Павліченко]. - [2-ге вид., випр. та допов.]. - Харків: Права людини, 2017. - 470, [1] с.

К2-191599

У цьому виданні вміщено тексти перекладів рішень Європейського суду з прав людини, в яких визначається підхід ЄСПЛ до такого важливого компонента демократичного суспільства як доступ до інформації, зокрема, до публічної та приватної інформації. Вміщені рішення демонструють, як саме ЄСПЛ розвивав свою практику щодо співвідношення доступу до інформації та свободи вираження поглядів, яка захищається статтею 10 Європейської конвенції.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Turchyn Dmytro
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання