Грищук Віктор Климович

Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи

2017

Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи [Текст]: наук.-практ. посіб. / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Київ: Юрінком Інтер, 2017. - 295 с.

К3-63076

У посібнику розглядаються питання кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглянуто підходи вчених щодо правової природи та сутності юридичної особи; проаналізовано становлення кримінальної відповідальності юридичних осіб у деяких зарубіжних державах та нормативне врегулювання такої відповідальності у чинних законодавствах цих держав; проаналізовано аргументи як прихильників, так і опонентів запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні.

Для науковців, курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання