Грищук Віктор Климович

Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи

2017

Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи [Текст]: наук.-практ. посіб. / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Київ: Юрінком Інтер, 2017. - 295 с.

К3-63076

У посібнику розглядаються питання кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглянуто підходи вчених щодо правової природи та сутності юридичної особи; проаналізовано становлення кримінальної відповідальності юридичних осіб у деяких зарубіжних державах та нормативне врегулювання такої відповідальності у чинних законодавствах цих держав; проаналізовано аргументи як прихильників, так і опонентів запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні.

Для науковців, курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Turchyn Dmytro
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання