Сучасна економічна освіта очима студентів

2017

Сучасна економічна освіта очима студентів [Електронний ресурс]: тези доп. II Студент. гаук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 берез. 2017 р. / Нац. ун-т ''Львів. політехніка'', Каф. економіки, підприємства та інвестицій. - Електрон. текстові дані. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Х3-3533

Систем. вимоги: WINDOWS XP та вище; pdf формат.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Turchyn Dmytro
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання