Сучасна економічна освіта очима студентів

2017

Сучасна економічна освіта очима студентів [Електронний ресурс]: тези доп. II Студент. гаук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 берез. 2017 р. / Нац. ун-т ''Львів. політехніка'', Каф. економіки, підприємства та інвестицій. - Електрон. текстові дані. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Х3-3533

Систем. вимоги: WINDOWS XP та вище; pdf формат.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання