Problem-based learning in teaching English as a foreign language [Text]: theoretical and practical issues

2017

Problem-based learning in teaching English as a foreign language [Text]: theoretical and practical issues: монографія = Проблемно-орієнтоване навчання у викладанні англійської мови як іноземної: теоретичні і практичні питання / Ю. О. Бардашевська [та ін.]; за заг. ред. Н. Є. Дмітренко; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Ф-т інозем. мов. - Вінниця: ФОП Т. П. Барановська, 2017. - 163 с.: іл. - Текст: англ. - ISBN 978-617-7233-34-2 .

ІН2-20193

Проблемно-орієнтоване навчання у викладанні англійської мови як іноземної: теоретичні і практичні питання.

У монографії висвітлено зміст і структуру проблемно-орієнтованого навчання (ПОН) з іноземної мови у вищому навчальному закладі. Окреслено психологічні параметри, які слід враховувати під час розподілу ролей і дискусії; запропоновано рівні учасників і рівні навчання, а також критерії оцінювання студентів за ПОН. Також звернено увагу на роль та компетенції викладача-тьютера.

Представлена колективна монографія зацікавить усіх прогресивних педагогів на застосування актуального методу вивчення іноземної мови.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Turchyn Dmytro
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання