Problem-based learning in teaching English as a foreign language [Text]: theoretical and practical issues

2017

Problem-based learning in teaching English as a foreign language [Text]: theoretical and practical issues: монографія = Проблемно-орієнтоване навчання у викладанні англійської мови як іноземної: теоретичні і практичні питання / Ю. О. Бардашевська [та ін.]; за заг. ред. Н. Є. Дмітренко; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Ф-т інозем. мов. - Вінниця: ФОП Т. П. Барановська, 2017. - 163 с.: іл. - Текст: англ. - ISBN 978-617-7233-34-2 .

ІН2-20193

Проблемно-орієнтоване навчання у викладанні англійської мови як іноземної: теоретичні і практичні питання.

У монографії висвітлено зміст і структуру проблемно-орієнтованого навчання (ПОН) з іноземної мови у вищому навчальному закладі. Окреслено психологічні параметри, які слід враховувати під час розподілу ролей і дискусії; запропоновано рівні учасників і рівні навчання, а також критерії оцінювання студентів за ПОН. Також звернено увагу на роль та компетенції викладача-тьютера.

Представлена колективна монографія зацікавить усіх прогресивних педагогів на застосування актуального методу вивчення іноземної мови.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання