Даниленко Ірина Іванівна

Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка

2017

Даниленко І. І. Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка [Текст] / Ірина Даниленко. - Київ: Києво-Могилянська академія, 2017. - 140 с.

К3-63093

Пропонована книга — результат комплексного дослідження (іманентного, контекстуального, інтертекстуального) низки поетичних творів Шевченка, які виникли на перетині двох культурних дискурсівсакрального (біблійно-християнського) й профанного (власне мистецького). Всупереч поширеній у шевченкознавстві традиції — зосереджуватися здебільшого на змістовій складовій поетових творів, автор праці акцентує на розгляді поетики віршів Шевченка з паралельним потрактуванням їхньої семантичної складової. Особливу увагу приділено проблемі жанрово-стильової специфіки Шевченкових творів. Їй присвячено підрозділи «Молитва як метажанр», «Молитва в Шевченковому поетичному просторі», «Переспіви текстів Святого Письма в Шевченковій поезії», «Подражанія»-наслідування текстів Святого Письма в Шевченковій поезії».

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів філологічного напряму, а також усіх, кого цікавлять парадокси прочитання Шевченкових творів та проблема тісного взаємозв'язку сакрального й профанного в мистецькому дискурсі.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Потанина Ирина Сергеевна
Коваленко Артем Володимирович
Онищук Н. В.
Далай Лама XIV (1935- )
Сокуренко Валерій Васильович
Кравчук Ігор Святославович
Вілан Чарльз
Ткачук Ганна Юріївна
Ісмайлов Карен Юрійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання