Даниленко Ірина Іванівна

Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка

2017

Даниленко І. І. Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка [Текст] / Ірина Даниленко. - Київ: Києво-Могилянська академія, 2017. - 140 с.

К3-63093

Пропонована книга — результат комплексного дослідження (іманентного, контекстуального, інтертекстуального) низки поетичних творів Шевченка, які виникли на перетині двох культурних дискурсівсакрального (біблійно-християнського) й профанного (власне мистецького). Всупереч поширеній у шевченкознавстві традиції — зосереджуватися здебільшого на змістовій складовій поетових творів, автор праці акцентує на розгляді поетики віршів Шевченка з паралельним потрактуванням їхньої семантичної складової. Особливу увагу приділено проблемі жанрово-стильової специфіки Шевченкових творів. Їй присвячено підрозділи «Молитва як метажанр», «Молитва в Шевченковому поетичному просторі», «Переспіви текстів Святого Письма в Шевченковій поезії», «Подражанія»-наслідування текстів Святого Письма в Шевченковій поезії».

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів філологічного напряму, а також усіх, кого цікавлять парадокси прочитання Шевченкових творів та проблема тісного взаємозв'язку сакрального й профанного в мистецькому дискурсі.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання