Словник термінів з менеджменту

2016

Словник термінів з менеджменту [Текст] / Нац. трансп. ун-т; [розроб. М. Н. Бідняк та ін.]. - Київ: НТУ, 2016. - 192, [3] с.

К2-191752

Словник термінів з менеджменту являє собою довідкове видання упорядкованого переліку слів і словосполучень з короткими їх характеристиками, та характеристиками зазначених понять.

Усі заголовні слова у словнику подаються за алфавітом.

До словника введено значну кількість слів іншомовного походження, що зумовлюється накопиченням результатів управлінської та пізнавальної діяльності людства. Культура спілкування сприяє: досягненню поставленої мети, мистецтву управління, розвитку інтелекту та мовних навичок.

Не виключенням є термін «менеджмент». В останні роки термін «управління» замінено іншомовним терміном «менеджмент» (management), це пов'язано з необхідністю підкреслити характер управлінської діяльності в умовах ринкової економіки, для сприяння підвищення ефективності та прибутковості роботи організації.

Адже, основною складовою ефективного управління є осмислене розуміння складного та різноманітного понятійно-категорійного апарату менеджменту, за допомогою системи мовних знаків (слів і словосполучень), якими описуються і за допомогою яких досліджуються управлінські явища.

Представлений словник виконує інформативну та нормативну функції: він є універсальним інформаційним джерелом для розуміння того чи іншого явища у менеджменті.

Словник термінів з менеджменту уклали співробітники кафедри «Менеджмент» Національного транспортного університету Бідняк М.Н. (д.т.н.), Гречан А.П. (д.е.н), Литвишко Л.О. (к.е.н.), Компанець К.А. (к.е.н.).

Фонд відділу інформаційно-бібліографічної роботи
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання