Словник термінів з менеджменту

2016

Словник термінів з менеджменту [Текст] / Нац. трансп. ун-т; [розроб. М. Н. Бідняк та ін.]. - Київ: НТУ, 2016. - 192, [3] с.

К2-191752

Словник термінів з менеджменту являє собою довідкове видання упорядкованого переліку слів і словосполучень з короткими їх характеристиками, та характеристиками зазначених понять.

Усі заголовні слова у словнику подаються за алфавітом.

До словника введено значну кількість слів іншомовного походження, що зумовлюється накопиченням результатів управлінської та пізнавальної діяльності людства. Культура спілкування сприяє: досягненню поставленої мети, мистецтву управління, розвитку інтелекту та мовних навичок.

Не виключенням є термін «менеджмент». В останні роки термін «управління» замінено іншомовним терміном «менеджмент» (management), це пов'язано з необхідністю підкреслити характер управлінської діяльності в умовах ринкової економіки, для сприяння підвищення ефективності та прибутковості роботи організації.

Адже, основною складовою ефективного управління є осмислене розуміння складного та різноманітного понятійно-категорійного апарату менеджменту, за допомогою системи мовних знаків (слів і словосполучень), якими описуються і за допомогою яких досліджуються управлінські явища.

Представлений словник виконує інформативну та нормативну функції: він є універсальним інформаційним джерелом для розуміння того чи іншого явища у менеджменті.

Словник термінів з менеджменту уклали співробітники кафедри «Менеджмент» Національного транспортного університету Бідняк М.Н. (д.т.н.), Гречан А.П. (д.е.н), Литвишко Л.О. (к.е.н.), Компанець К.А. (к.е.н.).

Фонд відділу інформаційно-бібліографічної роботи
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання