Словник термінів з менеджменту

2016

Словник термінів з менеджменту [Текст] / Нац. трансп. ун-т; [розроб. М. Н. Бідняк та ін.]. - Київ: НТУ, 2016. - 192, [3] с.

К2-191752

Словник термінів з менеджменту являє собою довідкове видання упорядкованого переліку слів і словосполучень з короткими їх характеристиками, та характеристиками зазначених понять.

Усі заголовні слова у словнику подаються за алфавітом.

До словника введено значну кількість слів іншомовного походження, що зумовлюється накопиченням результатів управлінської та пізнавальної діяльності людства. Культура спілкування сприяє: досягненню поставленої мети, мистецтву управління, розвитку інтелекту та мовних навичок.

Не виключенням є термін «менеджмент». В останні роки термін «управління» замінено іншомовним терміном «менеджмент» (management), це пов'язано з необхідністю підкреслити характер управлінської діяльності в умовах ринкової економіки, для сприяння підвищення ефективності та прибутковості роботи організації.

Адже, основною складовою ефективного управління є осмислене розуміння складного та різноманітного понятійно-категорійного апарату менеджменту, за допомогою системи мовних знаків (слів і словосполучень), якими описуються і за допомогою яких досліджуються управлінські явища.

Представлений словник виконує інформативну та нормативну функції: він є універсальним інформаційним джерелом для розуміння того чи іншого явища у менеджменті.

Словник термінів з менеджменту уклали співробітники кафедри «Менеджмент» Національного транспортного університету Бідняк М.Н. (д.т.н.), Гречан А.П. (д.е.н), Литвишко Л.О. (к.е.н.), Компанець К.А. (к.е.н.).

Фонд відділу інформаційно-бібліографічної роботи
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Потанина Ирина Сергеевна
Коваленко Артем Володимирович
Онищук Н. В.
Далай Лама XIV (1935- )
Сокуренко Валерій Васильович
Кравчук Ігор Святославович
Вілан Чарльз
Ткачук Ганна Юріївна
Ісмайлов Карен Юрійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання