В. А. Куліш, В. Т. Вовк, Г. А. Можаровська та ін.

Екологія шахтарських регіонів України

2017

Екологія шахтарських регіонів України [Текст] : [монографія] / В. А. Куліш, В. Т. Вовк, Г. А. Можаровська та ін. ; під ред. Куліша В. А. ; ДП ''Держ. н.-д., проект.-конструктор. і проект. ін-т вугіл. пром-сті''. - Київ ; Дніпро : УкрНДІПРОЕКТ, 2017. - 411 с. : іл. - Бібліогр. : с. 403-411.

К4-25713

В монографії наведені результати довгострокових науково-дослідних робіт, виконаних інститутом «УКРНДІПРОЕКТ» в співдружності з науково-дослідними організаціями вугільної галузі, з питань впливу підприємств вугільної промисловості на навколишнє природне середовище: атмосферне повітря, земну поверхню і земельні ресурси, на водне середовище; розглянуті стан проблем і напрямки розвитку природоохоронних робіт у вугільній галузі, а також пропозиції щодо зниження техногенного навантаження на довкілля у вугільних регіонах. Наведені основні положення щодо використання шахтних вод для господарсько-питного та технічного водопостачання; методики розрахунку концентрації і об'ємів шкідливих забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу вугільними шахтами; розрахунку санітарно-захисних зон джерел водопостачання, розташованих на території закритих вугільних шахт; основні положення формування, запобігання самозайманню розбирання і гасіння відвалів, а також їх технічної та біологічної рекультивації; методики визначення галузевих технологічних нормативів забруднюючих речовин, що скидаються з шахтними водами; прогнозування екологічних і соціальних наслідків ліквідації вугільних підприємств.

Для інженерно-технічних працівників гірничих підприємств, наукових співробітників, проектувальників, студентів вищої школи.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Хрящевська, Людмила Михайлівна
Соловьев, Станислав Николаевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання