В. А. Куліш, В. Т. Вовк, Г. А. Можаровська та ін.

Екологія шахтарських регіонів України

2017

Екологія шахтарських регіонів України [Текст] : [монографія] / В. А. Куліш, В. Т. Вовк, Г. А. Можаровська та ін. ; під ред. Куліша В. А. ; ДП ''Держ. н.-д., проект.-конструктор. і проект. ін-т вугіл. пром-сті''. - Київ ; Дніпро : УкрНДІПРОЕКТ, 2017. - 411 с. : іл. - Бібліогр. : с. 403-411.

К4-25713

В монографії наведені результати довгострокових науково-дослідних робіт, виконаних інститутом «УКРНДІПРОЕКТ» в співдружності з науково-дослідними організаціями вугільної галузі, з питань впливу підприємств вугільної промисловості на навколишнє природне середовище: атмосферне повітря, земну поверхню і земельні ресурси, на водне середовище; розглянуті стан проблем і напрямки розвитку природоохоронних робіт у вугільній галузі, а також пропозиції щодо зниження техногенного навантаження на довкілля у вугільних регіонах. Наведені основні положення щодо використання шахтних вод для господарсько-питного та технічного водопостачання; методики розрахунку концентрації і об'ємів шкідливих забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу вугільними шахтами; розрахунку санітарно-захисних зон джерел водопостачання, розташованих на території закритих вугільних шахт; основні положення формування, запобігання самозайманню розбирання і гасіння відвалів, а також їх технічної та біологічної рекультивації; методики визначення галузевих технологічних нормативів забруднюючих речовин, що скидаються з шахтними водами; прогнозування екологічних і соціальних наслідків ліквідації вугільних підприємств.

Для інженерно-технічних працівників гірничих підприємств, наукових співробітників, проектувальників, студентів вищої школи.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
Николози, Джозеф Д.
Воловник, Петро Володимирович
Шила, Анна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання