Правове регулювання відносин у мережі інтернет

2016

Правове регулювання відносин у мережі інтернет [Текст] : монографія / [А. П. Гетьман, Ю. Є. Атаманова, В. С. Мілаш та ін.] ; за ред.: С. В. Глібка, К. В. Єфремової ; Нац. акад. прав. наук України, Н.-д. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку. - Харків : Право, 2016. - 346 с. - Бібліогр. у підряд. прим.

К2-191844

Монографію присвячено дослідженню положень чинного законодавства України і права ЄС, що регулюють суспільні відносини, які виникають при організації і користуванні мережею Інтернет, виявлено особливості здійснення правочинів і правового статусу суб'єктів таких відносин, а також співвідношення приватних і публічних інтересів у них з метою визначення оптимальних правових механізмів забезпечення та захисту.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, спеціалістів у сфері інформаційних технологій, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами розвитку відносин у мережі Інтернет.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання