Макушев, Петро Васильович

Адміністративно-правовий статус державної виконавчої служби в Україні : становлення та перспективи

2016

Макушев, Петро Васильович.
Адміністративно-правовий статус державної виконавчої служби в Україні : становлення та перспективи [Текст] : монографія / П. В. Макушев. - Дніпро : Середняк Т. К., 2016. - 472 с. - Бібліогр. : с. 384-439.

К2-191814

Монографія є комплексним науковим дослідженням генези, сучасності та перспектив розвитку адміністративно-правового статусу органів державної виконавчої служби в укра1.ні з проблем їх системної та структурної організації, адміністративно-правового статусу, функцій, принципів, форм та методів діяльності суб’єкта правовідносин у сфері виконавчого провадження. Запропоновано та «науково обґрунтовано концептуальний підхід щодо реалізації адміністративно-правового статусу органів державної виконавчої служби у правовідносинах в сфері виконавчого провадження, розширення переліку заходів недопущення уникнення боржниками виконання судових рішень; поліпшення процедури проведення прилюдних торгів; діяльності приватних виконавців, їх взаємодії із державною виконавчою службою, гарантій їх ефективної роботи; покращення інформаційного забезпечення діяльності державної виконавчої служби та приватних виконавців тощо.
Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників і практичних працівників державної виконавчої служби України.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Хрящевська, Людмила Михайлівна
Соловьев, Станислав Николаевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання