Макушев, Петро Васильович

Адміністративно-правовий статус державної виконавчої служби в Україні : становлення та перспективи

2016

Макушев, Петро Васильович.
Адміністративно-правовий статус державної виконавчої служби в Україні : становлення та перспективи [Текст] : монографія / П. В. Макушев. - Дніпро : Середняк Т. К., 2016. - 472 с. - Бібліогр. : с. 384-439.

К2-191814

Монографія є комплексним науковим дослідженням генези, сучасності та перспектив розвитку адміністративно-правового статусу органів державної виконавчої служби в укра1.ні з проблем їх системної та структурної організації, адміністративно-правового статусу, функцій, принципів, форм та методів діяльності суб’єкта правовідносин у сфері виконавчого провадження. Запропоновано та «науково обґрунтовано концептуальний підхід щодо реалізації адміністративно-правового статусу органів державної виконавчої служби у правовідносинах в сфері виконавчого провадження, розширення переліку заходів недопущення уникнення боржниками виконання судових рішень; поліпшення процедури проведення прилюдних торгів; діяльності приватних виконавців, їх взаємодії із державною виконавчою службою, гарантій їх ефективної роботи; покращення інформаційного забезпечення діяльності державної виконавчої служби та приватних виконавців тощо.
Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників і практичних працівників державної виконавчої служби України.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання