Белько, Олег Олександрович

Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919)

2017

Белько, Олег Олександрович.
Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) [Текст] : монографія / Олег Белько ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське народознавство, 2017. - 279 с. : іл. - (Українські керамологічні студії ; вип. 14). - Бібліогр. : с. 225-254. - Покажч. імен., геогр. : с. 273-279.

К2-192052

У монографії досліджено вплив Полтавського губернського земства на гончарний промисел Полтавщини впродовж і876-і9і9 років. Охарактеризовано наявні джерела й літературу з проблематики дослідження; засоби впливу земства на поліпшення технічного й технологічного процесів, художнього промислу, досконалості виробів; проаналізовано основні напрями діяльності земства з підтримки промислу; з'ясовано роль i місце земських гончарних навчальних закладів у вирішенні актуальних проблем промислу; досліджено заходи щодо популяризації та збуту глиняних виробів через кустарні склади, виставкову діяльність на території регіону, держави й на міжнародних ринках.
Для етнологів, істориків, мистецтвознавців, культурологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Хрящевська, Людмила Михайлівна
Соловьев, Станислав Николаевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання