Белько, Олег Олександрович

Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919)

2017

Белько, Олег Олександрович.
Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) [Текст] : монографія / Олег Белько ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське народознавство, 2017. - 279 с. : іл. - (Українські керамологічні студії ; вип. 14). - Бібліогр. : с. 225-254. - Покажч. імен., геогр. : с. 273-279.

К2-192052

У монографії досліджено вплив Полтавського губернського земства на гончарний промисел Полтавщини впродовж і876-і9і9 років. Охарактеризовано наявні джерела й літературу з проблематики дослідження; засоби впливу земства на поліпшення технічного й технологічного процесів, художнього промислу, досконалості виробів; проаналізовано основні напрями діяльності земства з підтримки промислу; з'ясовано роль i місце земських гончарних навчальних закладів у вирішенні актуальних проблем промислу; досліджено заходи щодо популяризації та збуту глиняних виробів через кустарні склади, виставкову діяльність на території регіону, держави й на міжнародних ринках.
Для етнологів, істориків, мистецтвознавців, культурологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
Николози, Джозеф Д.
Воловник, Петро Володимирович
Шила, Анна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання