Ільків, Олег Васильович

Договір купівлі-продажу житла

2016

Ільків, Олег Васильович.

Договір купівлі-продажу житла [Текст] : монографія / Ільків О. В. ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне : Зень О., 2016. - 195 с. - Бібліогр. : с. 173-195 (204 назв.).

К2-192066

Монографію присвячено теоретичному аналізу правового регулювання договірних відносин, пов'язаних із набуттям права власності на житло на підставі договору купівлі-продажу. Здійснено дослідження місця договору купівліпродажу серед інших юридичних фактів набуття права власності на житлові об'єкти. 3'ясовано особливості правового режиму житла як предмета договору купівлі-продажу. Встановлено істотні умови, що складають зміст договору купівлі-продажу житла, Визначено права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу житла. Конкретизовано момент виникнення права власності на житло за договором купівлі-продажу.

Здійснено загальнотеоретичну характеристику цивільних способів захисту прав та інтересів сторін за договором купівлі-продажу житла. 3'ясовано особливості правових підстав і наслідків визнання зазначених договорів недійсними та запропоновано критерії їх розмежування.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
Николози, Джозеф Д.
Воловник, Петро Володимирович
Шила, Анна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання