Ільків, Олег Васильович

Договір купівлі-продажу житла

2016

Ільків, Олег Васильович.

Договір купівлі-продажу житла [Текст] : монографія / Ільків О. В. ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне : Зень О., 2016. - 195 с. - Бібліогр. : с. 173-195 (204 назв.).

К2-192066

Монографію присвячено теоретичному аналізу правового регулювання договірних відносин, пов'язаних із набуттям права власності на житло на підставі договору купівлі-продажу. Здійснено дослідження місця договору купівліпродажу серед інших юридичних фактів набуття права власності на житлові об'єкти. 3'ясовано особливості правового режиму житла як предмета договору купівлі-продажу. Встановлено істотні умови, що складають зміст договору купівлі-продажу житла, Визначено права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу житла. Конкретизовано момент виникнення права власності на житло за договором купівлі-продажу.

Здійснено загальнотеоретичну характеристику цивільних способів захисту прав та інтересів сторін за договором купівлі-продажу житла. 3'ясовано особливості правових підстав і наслідків визнання зазначених договорів недійсними та запропоновано критерії їх розмежування.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Хрящевська, Людмила Михайлівна
Соловьев, Станислав Николаевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання