Слово і час

2017

Слово і час : наук.-теорет. журн./ Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Нац. спілка письменників України . - Київ : Наукова думка, – Засн. у 1957. – Виходить щомісяця. – 2017 – №6.


Науково-теоретичний журнал, у якому висвітлюються питання теорії й історії української літератури, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, а також суміжних дисциплін — культурології, фольклористики й етнології, стилістики, перекладознавства та ін.

Зал періодичних видань
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання