Слово і час

2017

Слово і час : наук.-теорет. журн./ Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Нац. спілка письменників України . - Київ : Наукова думка, – Засн. у 1957. – Виходить щомісяця. – 2017 – №6.


Науково-теоретичний журнал, у якому висвітлюються питання теорії й історії української літератури, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, а також суміжних дисциплін — культурології, фольклористики й етнології, стилістики, перекладознавства та ін.

Зал періодичних видань
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання