Касьянова Марина

Українці в міграційних процесах східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи

2017

Касьянова М. М. Українці в міграційних процесах східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи [Текст]: [монографія] / Марина Касьянова. - Вінниця: Документ Принт, 2017. - 517 с.: іл.

К4-25815

Монографію Касьянової М. М. присвячено вивченню східноєвропейського вектору зовнішньої міграції українців постбіполярної доби — елементу актуального явища, яке на сучасному етапі стає одним з мега-тренді в глобалізації. В роботі визначається вплив мі граційних процесі в на регіональне позиціонування України та відносини з сусідами, характеризуються позитивні та негативні наслідки цього процесу, його місце в системі загроз безпеці та добробуту української держави та її громадян. Здійснений науковий пошук дозволяє оцінити успіхи та недоліки вітчизняної міграційної політики, розробити рекомендації з вдосконалення цієї сфери державної діяльності.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання