Касьянова Марина

Українці в міграційних процесах східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи

2017

Касьянова М. М. Українці в міграційних процесах східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи [Текст]: [монографія] / Марина Касьянова. - Вінниця: Документ Принт, 2017. - 517 с.: іл.

К4-25815

Монографію Касьянової М. М. присвячено вивченню східноєвропейського вектору зовнішньої міграції українців постбіполярної доби — елементу актуального явища, яке на сучасному етапі стає одним з мега-тренді в глобалізації. В роботі визначається вплив мі граційних процесі в на регіональне позиціонування України та відносини з сусідами, характеризуються позитивні та негативні наслідки цього процесу, його місце в системі загроз безпеці та добробуту української держави та її громадян. Здійснений науковий пошук дозволяє оцінити успіхи та недоліки вітчизняної міграційної політики, розробити рекомендації з вдосконалення цієї сфери державної діяльності.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Потанина Ирина Сергеевна
Коваленко Артем Володимирович
Онищук Н. В.
Далай Лама XIV (1935- )
Сокуренко Валерій Васильович
Кравчук Ігор Святославович
Вілан Чарльз
Ткачук Ганна Юріївна
Ісмайлов Карен Юрійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання