Мальцев Дмитро Валерійович

Малі імунодефіцитні хвороби

2016

Мальцев Д. В. Малі імунодефіцитні хвороби [Текст]: [монографія] / Мальцев Д. В.; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Ін-т експеримент. та клін. медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика, Каф. неврології № 1. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ: Заславський О. Ю., 2016. - 499 с.: іл.

К4-25817

У монографії наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як поширені в популяції захворювання імунної системи, що призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті питання етіології, патогенезу, класифікації, клінічної картини, діагностики й лікування основних мінорних імунодефіцитів на засадах доказової медицини.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Донцов Дмитро Іванович
Кленсі Том
Хитра Олена Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання