Мальцев Дмитро Валерійович

Малі імунодефіцитні хвороби

2016

Мальцев Д. В. Малі імунодефіцитні хвороби [Текст]: [монографія] / Мальцев Д. В.; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Ін-т експеримент. та клін. медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика, Каф. неврології № 1. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ: Заславський О. Ю., 2016. - 499 с.: іл.

К4-25817

У монографії наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як поширені в популяції захворювання імунної системи, що призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті питання етіології, патогенезу, класифікації, клінічної картини, діагностики й лікування основних мінорних імунодефіцитів на засадах доказової медицини.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання