Дериколенко Олександр Миколайович

Методологія венчурної діяльності промислових підприємств

2017

Дериколенко О. М. Методологія венчурної діяльності промислових підприємств [Текст]: монографія / О. М. Дериколенко. - Суми: Мрія, 2017. - 346 с. - Бібліогр.: с. 326-345.

К2-192352

Монографія містить результати авторського дослідження й систематизації наукових. теоретичних, методологічних і практичних положень та розробок щодо венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств у контексті інноваційного розвитку.

Запропоновані й обґрунтовані концептуальні та теоретико-методологічні засади венчурної діяльності промислових підприємств,в основу яких покладено нову ідеологію вирішення комплексу економічних та інноваційних проблем розвитку України та специфічні інструментарій, який включає систему закономірностей, принципів, моделей, ефектів, категорій і понять, методів та алгоритмів, притаманних даній діяльності, є важливим кроком у вирішенні важливої науково-прикладної проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб'єктів господарювання у світовому економічному просторі.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання