Дериколенко Олександр Миколайович

Методологія венчурної діяльності промислових підприємств

2017

Дериколенко О. М. Методологія венчурної діяльності промислових підприємств [Текст]: монографія / О. М. Дериколенко. - Суми: Мрія, 2017. - 346 с. - Бібліогр.: с. 326-345.

К2-192352

Монографія містить результати авторського дослідження й систематизації наукових. теоретичних, методологічних і практичних положень та розробок щодо венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств у контексті інноваційного розвитку.

Запропоновані й обґрунтовані концептуальні та теоретико-методологічні засади венчурної діяльності промислових підприємств,в основу яких покладено нову ідеологію вирішення комплексу економічних та інноваційних проблем розвитку України та специфічні інструментарій, який включає систему закономірностей, принципів, моделей, ефектів, категорій і понять, методів та алгоритмів, притаманних даній діяльності, є важливим кроком у вирішенні важливої науково-прикладної проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб'єктів господарювання у світовому економічному просторі.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Герасименко Олександр Іванович
Золотарев Леонид Михайлович
Біляшівський Микола Федотович
Шевченко Олена Олександрівна
Ківалов Сергій Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання