Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи?

2017

Заповідна справа в Україні : абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи? [Текст]: зб. вибр. матеріалів / Всеукр. громад. орг. ''Асоц. природоохорон. територій України'', Громад. орг. ''Карпат. екол. т-во'', Карпат. біосфер. заповідник; під заг. ред. М. П. Стеценка та Ф. Д. Гамора. - Львів: Тиса, 2017. - 237 с.: іл.

К2-192332

У пропонованому збірнику розглянуто дискусійні питання становлення й розвитку заповідної справи в Україні. Проаналізовано проблеми активної та пасивної охорони природи, запровадження в практику роботи режиму абсолютної заповідності. Порушено основні проблеми функціонування природоохоронних установ, зонування та менеджменту на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. Окреслено перспективи розвитку установ природно-заповідного фонду як модельних територій для сталого розвитку та необхідність удосконалення природоохоронного законодавства в Україні.

Видання розраховане на науковців та фахівців у галузі природно-заповідної справи, працівників органів влади та місцевого самоврядування, громадськості, активістів охорони природи.

Опубліковано за фінансової підтримки Проекту що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.

Думки, висновки, рекомендації належать авторам, упорядникам видання і необов'язково відображають погляди Програми розвитку ООН в Україні.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання