Мисько Юрій Михайлович

Медальєрика і фалеристика Буковини (кінець XVIII - 40-ві роки XX ст.)

2017

Мисько Ю. М. Медальєрика і фалеристика Буковини (кінець XVIII - 40-ві роки XX ст.) [Текст]: іст.-краєзнав. нариси / Юрій Мисько, Сергій Пивоваров. - Чернівці: Друк Арт, 2017. - 183 с.: іл.

К5-26403

У науково-популярному виданні розглядається минуле Буковинського краю через призму меморіальних настільних, нагородних медалей, значків і відзнак різних формувань, товариств і організацій, які діяли в регіоні з кінця ХVIІІ ст. до 40-х років ХХ ст. Акцентується увага на пам’ятках медальєрного мистецтва й об’єктах фалеристики як цінних історичних джерелах для висвітлення недостатньо вивчених і невідомих сторінок з історії Буковини. У роботі описані і класифіковані виявлені авторами екземпляри настільних медалей, нагород і значків, так чи інакше пов’язаних з подіями у краї в період його входження до складу Австро-Угорської імперії та королівської Румунії.

Для істориків, краєзнавців, учителів, колекціонерів, студентів, учнів та всіх небайдужих до історії свого краю.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання