Настільна книга військового прокурора

2017

Настільна книга військового прокурора [Текст]: наук.-практ. посіб. / [М. В. Балан, І. В. Вернидубов, В. В. Власюк та ін.]; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2017. - 529 с.: табл. - (Захисник Вітчизни. Бібліотека військового прокурора).

К4-25843

У посібнику розглянуто питання діяльності військової прокуратури із забезпечення воєнної безпеки України в сучасних умовах.

Зосереджено увагу на особливостях реалізації прокурорами і слідчими військових прокуратур у межах компетенції конституційних функцій, зокрема з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення, представництва ними інтересів громадян і держави у суді, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Висвітлено підстави та порядок відповідальності військовослужбовців за військові кримінальні, адміністративні і дисциплінарні правопорушення; за спричинення майнової шкоди державі, а також питання, пов’язані з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.

Видання буде корисним для діючих та майбутніх військових юристів, військовослужбовців різних військових формувань, командирів і начальників, студентів юридичних навчальних закладів, курсантів та слухачів, суддів, слідчих, адвокатів, усіх, хто цікавиться діяльністю Воєнної організації України.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання