Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

2012

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова [Текст]: [монографія] / [кер. проекту В. М. Бабаєв; упоряд. Т. П. Єлісеєва; редкол.: Г. В. Стадник (відп. ред.) та ін.]. - Харків: Золоті сторінки, 2012. - 519 с.: іл.

К6-604

У ювілейному науковому виданні, присвяченому 90-річчю від дня заснування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, висвітлено сторінки славної історії і сьогодення навчального закладу та історії розвитку комунального господарства та освіти України в цілому. У персоналіях віддано шану видатним представникам професорсько-педагогічного корпусу університету.

Дослідження проведено на базі значної кількості друкованих та архівних джерел, уперше введених до наукового обігу.

Видання проілюстроване документальними матеріалами із фондів Музейного комплексу та архіву ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, а також державних архівів, музеїв, бібліотек.

Для широкого кола читачів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Герасименко Олександр Іванович
Золотарев Леонид Михайлович
Біляшівський Микола Федотович
Шевченко Олена Олександрівна
Ківалов Сергій Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання